Tệp danh sách dành cho đăng kí làm hồ sơ
- Tệp mẫu danh sách thuyền viên
- Tệp mẫu danh sách hành khách

 

Tệp danh sách dành cho đăng kí cấp giấy phép
- Tệp mẫu đăng kí cấp giấy phép
- Tệp mẫu đăng kí cấp visa

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng
- Tài liệu hướng dẫn người làm thủ tục
- Tài liệu hướng dẫn cài đặt chữ ký số
- Tệp cài đặt chữ ký số

 

Chú ý:
- Giới tính: Sử dụng ký tự M (cho Nam) và F (cho Nữ)
- Đi bờ, Quá cảnh: Sử dụng 0 (Không) và 1 (Có)
- Ngày: Theo định dạng dd/mm/yyyy
- Quốc tịch: Tên đầy đủ của quốc gia hoặc mã ICAO 3 ký tự
- Chức vụ: Đối với thuyền trưởng phải ghi rõ chức vụ là "Thuyền trưởng" tại dòng khai báo đầu tiên
- Họ tên: Sử dụng ký tự chữ hoa A-Z, 0-9 để mô tả, không dùng các ký tự đặc biệt, dấu chấm, dấu phẩy, chữ cái thường, chữ cái có dấu trong họ tên.

- Thuyền trưởng: Tên thuyền trưởng phải giống hoàn toàn với tên người trong danh sách thuyền viên có chức vụ là "Thuyền trưởng"

Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cảng biển.

Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cảng biển được xây dựng theo Quyết định số 10/2016/ QD-TTg ngày 03/3/2016 và Quyết định 34/2016/QD-TTg ngày 23/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cảng biển do Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý. Nhằm tiết kiệm thời gian làm thủ tục, giảm chi phí neo đậu và bốc dỡ hàng hóa; Đồng thời giúp các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tàu, thuyền trong toàn quốc đơn giản, dễ dàng hơn trong việc làm các thủ tục.

Tại cổng thông tin này, các các nhân hay cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sẽ được cung cấp thông tin về việc áp dụng thủ tục biên phòng điện tử cảng biển và chúng tôi cũng cung cấp đầy đủ các công cụ để các doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục thuận tiện, nhanh chóng.

Chúc các bạn thành đạt!
Cục Cửa khẩu - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Bộ Quốc phòng.

Số điện thoại liên hệ: 02439331703